(آزمایشی)
امروز 1398/04/04

ورود کاربران

کاربری جدید
دریافت کد فعال سازی
خرید اینترنتی لوح جامع

معرفي لوح جامع قوانين و مقررات

ویژگیهای اصلی:
موضوعی و منقحی، همراه با تصویر اصل سند ابلاغی، فرهنگ لغات و ترمینولوژی حقوقی و قابلیت به روز رسانی
مشتمل بر:
1. قوانين و مقررات از ابتداي قانون گذاري(سال 1285 هـ.ش)؛
2. متن ساختاربندي شده قوانين ومقررات تحت عنوان «درختواره قانون»؛
3. تعيين وضعيت‌هاي قانون يا مقرره ،از حيث اعتبار ،اصلاح ،لغو ،موقت يا آزمايشی بودن و ... ؛
4. نمايش قوانين و مقررات مستند، مرتبط ، اثرگذار (فرعي) و اثر پذير (اصلي) ؛
5. دسته بندي موضوعي قوانين و مقررات بر اساس كدهاي موضوعي؛
6. اطلاعات پايه شامل مرجع تصويب ، تاريخ تصويب ،تاريخ و شماره ابلاغ، تاريخ و شماره انتشار، تاريخ اجرا و دستگاه‌هاي مجري، نوع قانون و يا مقرره ... ؛
7. كليد واژه‌هاي مرتبط با يك قانون؛
همراه با:
بخش تحقيق در قرآن؛
معرفي مجموعه‌هاي منتشره معاونت همراه با شناسنامه مجموعه؛
ابزار ويرايشگر متني؛
امكانات:
قابليت جستجوي قوانين ومقررات براساس كلمه ، تاريخ تصويب ، نوع ، موضوع و ... به طور جداگانه يا تركيبي؛
فهرست هاي متنوع از قوانين ومقررات (فهرست موضوعي ، فهرست تاريخي، فهرست منسوخ و ...)؛
نمايش متن قانون با تفكيك مشخص قلم‌ها در بخشهايي چون ماده وتبصره وهمچنين دسترسي به نماي تمام صفحه قانون؛
امكان صدور نسخه Word و PDF از فهرست‌ها؛
چاپ متن قانون با قلم هاي متنوع فارسي؛
بخش قوانين كاربرديقابل ويرايش توسط كاربر ؛
امكان باز نمودن چند قانون و چند فهرست جستجو به صورت همزمان(محيط چند سندي) ، به منظور مقايسه
استفاده از نوار ابزارهاي متنوع براي دسترسي سريع و آسان به امكانات برنامه. (نوار ابزار استاندارد، جستجو، درختواره، موضوع) ؛
ارائه فهرست مواد و تبصره‌ها حاصل جستجو بر حسب كلمه؛
امكان تغيير قلم‌هاي نمايشي قانون؛
امكان اضافه نمودن پانوشت كاربر براي يك قانون يا بخشي ازآن و قابليت جستجو در پانوشتهاي كاربر ؛
امكان ايجادسبدقانون ، سبدبخشي از قانون؛
در دسترس بودن قوانيني كه اخيراً مورد استفاده قرار گرفته است؛
امكان رنگي نمودن قسمتي از متن و يا فهرست تحت عنوان سبد رنگي شده‌ها؛
بخش قوانين كاربردي (با قابليت ويرايش براي كاربر)
راهنمايي كوتاه وكلي در پنجره هاي محيط برنامه؛
استفاده از كليدهاي ميانبر براي امكانات برنامه؛
دسترسي به آخرين قوانين ومقررات مورد استفاده؛
امكان انتخاب چندين بخش از درختواره قانون به منظور انجام عمليات زير؛
• كپي كردن متن بخشهاي انتخابي در حافظه؛
• چاپ نمودن بخشهاي انتخابي؛
• اضافه كردن بخشهاي انتخاب شده در سبد بخش؛
امكان جستجو در درختواره و متن قانون جاري؛
خرید اینترنتی لوح جامع قوانین و مقررات

20
لوح جامع قوانين و مقررات(دوکاربره)

لوح جامع قوانين و مقررات(دوکاربره)
افزایش اعتبار حساب کاربری

افزایش اعتبار حساب کاربری
کتابخانه حقوقی همراه

کتابخانه حقوقی همراه
...اصلاح به روز رسانی
بسته به روزرسانی لوح جامع

بسته به روزرسانی لوح جامع
لوح جامع قوانين و مقررات(چندکاربره)

لوح جامع قوانين و مقررات(چندکاربره)
لوح جامع قوانين و مقررات(تحت شبکه)

لوح جامع قوانين و مقررات(تحت شبکه)
کتابخانه حقوقی رومیزی

کتابخانه حقوقی رومیزی}